Budowa rurociagu gazowego - o czym warto wiedzieć?

Z jakich etapów składa się budowa gazociągu?

Budowa rurociągu gazowego, jak każda budowa, wiąże się z koniecznością uzyskania szeregu zezwoleń i decyzji. W tym celu inwestor lub projektant musi zwrócić się z odpowiednimi wnioskami m.in. do regionalnego dyrektora ochrony środowiska, organów administracji publicznej, organu PGW Wody Polskie, wojewody, a także do wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego.

Procedury w zakresie uzyskania zezwoleń różnią się w zależności od tego, czy inwestycja ma być realizowana w oparciu o specustawę gazową czy o zwykły tryb administracyjny. Osoby odpowiadające za dopełnienie formalności powinny być szczegółowo zaznajomione z przepisami prawnymi dotyczącymi inwestycji liniowych celu publicznego, w tym m.in. z Ustawą Prawo budowlane, Prawo Wodne i Prawo ochrony środowiska.

Gdy uporamy się już z wszystkimi formalnościami, będziemy mogli przystąpić do budowy gazociągu. Tu również czeka nas szereg czynności przygotowawczych, takich jak przygotowanie trasy w pasie montażowym, zamówienie i dostarczenie rur stalowych gazowych, gięcie rur oraz wykonanie wykopu. Dopiero wówczas będziemy mogli zająć się ich montażem, spawaniem i izolacją styków, a następnie układaniem rurociągu.

Na zakończenie budowy niezbędne będzie przeprowadzenie prób ciśnieniowych, zabudowa wstawek oraz ochrona katodowa. Jeśli przekonamy się, że utworzony rurociąg jest w pełni gotowy do eksploatacji, pozostaje jedynie zasypanie go i przywrócenie walorów użytkowych terenu.

Warto także zaznaczyć, że etapy budowy gazociągu mogą być zróżnicowane w przypadku każdego projektu. Zazwyczaj są one szczegółowo zaplanowane w harmonogramie budowy gazociągu, który opracowywany jest przez wykonawcę. Jeśli zaistnieje potrzeba, tworzone są również harmonogramy kwartalne, miesięczne, tygodniowe i dobowe, uwzględniające zadania zaplanowane w ramach poszczególnych etapów.

Wpływ rurociągów gazowych na gospodarkę

Budowę gazociągu rurowego niewątpliwie można postrzegać w kategoriach inwestycji. Te z kolei, jak wskazuje były prezes Narodowego Banku Polskiego – Marek Belka, mają kluczową rolę dla gospodarki. Łączny udział inwestycji w dochodzie narodowym w naszym kraju nie przekracza 18%. Na tym tle wypadamy gorzej w porównaniu z krajami podobnymi do Polski. Istotne jest zatem zwiększenie liczby inwestycji, a tym samym wykorzystanie możliwości rozwoju gospodarki.

Planowane gazociągi w Polsce na rok 2021/2022

Mówiąc o najważniejszych, realizowanych w Polsce projektach gazociągowych, nie sposób nie wspomnieć o Baltic Pipe. Jego celem jest stworzenie pierwszego w historii korytarza dostaw, który umożliwi bezpośredni przesył gazu ze złóż w Norwegii do Polski, Danii i krajów sąsiednich. Baltic Pipe pozwoli również na dostawy gazu z naszego kraju na rynek szwedzki i duński.

Realizacją projektu zajmuje się polski operator gazociągów przesyłowych GAZ-SYSTEM i duński operator systemu przesyłowego gazu Energinet. Aktualnie zakończył się etap kompletowania decyzji administracyjnych oraz pozwoleń na realizację projektu i podejmowane są pierwsze prace budowlane. Uruchomienie przesyłu gazu planowane jest na październik 2022 roku.

Wspomniany projekt z pewnością wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego. Jego realizacja wpisuje się w cele polityki energetycznej Unii Europejskiej, które zakładają integrację rynków gazu, wzmocnienie konkurencji, wdrożenie zasad zrównoważonego rozwoju oraz zwiększenie bezpieczeństwa dostaw gazu. Ponadto gazociąg będzie formą realizacji koncepcji Korytarza Północ-Południe oraz koncepcji Regionalnego Planu Inwestycyjnego na obszarze bałtyckim  2012-2021 (BEMIP GRIP).

W trakcie realizacji jest także budowa polskiej części gazociągu Polska-Słowacja. Celem projektu jest połączenie węzła gazu znajdującego się w miejscowości Strachocin w województwie podkarpackim z tłocznią gazu w Veľké Kapušany. Odcinek polskiej części gazociągu będzie liczył 59 km. Oprócz tradycyjnych metod, do budowy wspomnianego gazociągu wykorzystywane są również technologie bezwykopowe.

Pod koniec 2020 roku Gaz-System podpisał także umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla gazociągu Gustorzyn-Wicko. Projekt, będzie składał się z dwóch odcinków o długości 86 i 128 km. Połączy on tworzoną tłocznię Gustorzyn z mającym powstać pływającym terminalem LNG w Gdańsku.

Zachęcamy do przejrzenia oferty FERGES. Posiadamy rury stalowe do gazu w szerokiej ofercie, które cechują się doskonałymi parametrami wytrzymałościowymi i z powodzeniem sprawdzą się przy budowie gazociągu lub instalacji gazowych. 

W przypadku pytań lub chęci zamówienia rur gazowych, zapraszamy do telefonicznego bądź e-mailowego kontaktu z naszym działem sprzedaży.