Klasyfikacja i gatunki stali zbrojeniowej

Czym jest stal zbrojeniowa?

Stal zbrojeniowa wykorzystywana jest niemalże na każdym placu budowy. Najczęściej służy do tworzenia fundamentów lub wieńca dachowego. Na stal zbrojeniową składają się różne rodzaje prętów zbrojeniowych, które w połączeniu z betonem tworzą tzw. żelazobeton, potocznie określany jako „żelbet”. Jest on głównym budulcem płyt, belek, stropów czy też słupów.

Rolą stali zbrojeniowej jest zapewnianie konstrukcji stabilności oraz wytrzymałości. Budynki wznoszone z wykorzystaniem stali zbrojeniowej nabywają większą odporność zarówno na statyczne, jak i dynamiczne obciążenia. Zyskują także ogniotrwałość oraz odporność na korozję. Ponadto, dzięki stali zbrojeniowej możliwa jest większa swoboda w kształtowaniu elementów budynku.

Gatunki stali zbrojeniowej

Wiemy już, czym jest stal zbrojeniowa. Rodzaje stali, które możemy wyróżnić, określone zostały w polskiej normie PN-B-03264:2002. Dzieli ona stal zbrojeniową na 5 klas:

  • klasa A-0 – w jej skład wchodzą pręty gładkie, stosowane przy konstrukcjach wykonywanych z niskiej jakości betonu,

  • klasa A-I – obejmuje pręty gładkie, wykorzystywane zwykle do pomocniczych elementów zbrojenia, takich jak przewiązki czy strzemiona. Charakterystyczną cechą prętów należących do tej klasy są zakończenia pomalowane na czerwono albo w formie pasa o szerokości 2 cm;

  • klasa A-II – obejmuje pręty żebrowane, wykorzystywane jako zbrojenia nośne. Pręty te składają się z dwóch żeberek podłużnych równoległych względem długości pręta, pomiędzy którymi mieszczą się żeberka poprzeczne, biegnące skośnie wzdłuż linii;

  • klasa A-III – mieści w sobie pręty żebrowane, wykorzystywane do tworzenia głównego zbrojenia. Posiadają one żeberka podobne jak w klasie A-II z tą jednak różnicą, że są one ułożone w tzw. „jodełkę” i pochylone pod kątem 60° do żeber podłużnych;

  • klasa A-IIIN – obejmuje pręty żebrowane o najwyższej klasie wytrzymałości. Charakteryzuje je to, iż pomiędzy żeberkami poprzecznymi umiejscowione są nawalcowane odcinki żeberek podłużnych.

Należy wiedzieć, że wspomniana norma nie jest już aktualna, gdyż została zastąpiona normą PN-EN 1992-1-1:2008 (tzw. Eurokod 2). Mimo to, w wielu hurtowniach stali wciąż możemy spotkać się z nazewnictwem obowiązującym w wycofanej normie. Z kolei nowa norma przewiduje podział na trzy klasy – A, B, oraz C. Przydzielenie do danej klasy warunkowane jest granicą plastyczności stali, jej ciągliwością oraz odkształceniem przy maksymalnej sile.

Klasyfikacja i znakowanie stali zbrojeniowej

We wcześniej wspomnianych klasach wyróżnia się szereg gatunków stali zbrojeniowej. Posiadają one specjalne oznaczenia:

  • klasa A-0 – w tej klasie występuje jedynie stal o oznakowaniu St05-b;

  • klasa A-I – obejmuje następujące gatunki stali zbrojeniowej: St3SX-b, PB 240, St3SY-b;

  • klasa A-II – obejmuje następujące gatunki stali zbrojeniowej: 18G2-b, 20G2Y-b;

  • klasa A-III – obejmuje następujące gatunki stali zbrojeniowej: 34GS, 25G2S, RB400W, RB400;

  • klasa A-IIIN - obejmuje następujące gatunki stali zbrojeniowej: RB500, 20G2VY, St3-b-500, RB500W, Bst500Kr, Bst500S, Bst500M, Bst500WR, B500A, B500B, B500SP.

Do gatunków stali zbrojeniowej, najczęściej wykorzystywanych w budownictwie, należy B500B oraz B500SP. Wśród nich wyróżnia się trzy odmiany stali – S, V oraz W – w zależności od jakości stali oraz jej zawartości procentowej węgla. Jak łatwo się domyślić, ceny stali zbrojeniowej w dużej mierze zależne są od klasy oraz gatunku stali.

Wszystkich, którzy poszukują solidnej stali zbrojeniowej w atrakcyjnej cenie, zachęcamy do przejrzenia oferty FERGES. Dostępne w naszej hurtowni pręty okrągłe można nabyć kontaktując się telefonicznie lub e-mailowo z Działem Sprzedaży FERGES.