Mikropale - budowa, charakterystyka i zastosowanie

Mikropale – budowa i rodzaje

Mikropale zbudowane są z elementów nośnych. Zazwyczaj są nimi pręty, wiązki prętów, kształtowniki stalowe czy też rury stalowe, np. rury stalowe bez szwu. Nośność mikropali zwykle nie przekracza 1000 kN, ale istnieje możliwość, aby zwiększyć ją nawet dwukrotnie. Wszystko za sprawą zabiegów iniekcji podstawy bądź pobocznicy.

Istnieją różne klasyfikacje mikropali. Pierwsza z nich dotyczy różnicy w ich średnicach. Z tego względu wyróżniamy pale wiercone, których średnica nie przekracza 300 mm oraz pale przemieszczeniowe o średnicy poniżej 150 mm. Z kolei biorąc pod uwagę technikę wykonania, mikropale możemy podzielić na:

 • wiercone – pale wiercone świdrem ślimakowym lub w osłonie rurowej. Znane są także pale samowiercące Titan, przy których nie wykonuje się rurowania;

 • wbijane – powstają na drodze wbicia rur żeliwnych za pomocą młota, który zamontowany jest do koparki. Następnie rury wypełniane są betonem;

 • wciskane – składają się z prefabrykatów. Tego typu mikropale wciskane są w grunt przy pomocy specjalnych siłowników. Strop bądź fundament stanowi konstrukcję oporową dla siłownika;

 • wkręcane – do ich usadowienia w podłożu wykorzystuje się niewielkie mobilne wiertnice, a kolejne odcinki żerdzi są w tym procesie skręcane;

 • wwibrowywane – są to pale pogrążane są przy pomocy wibracji.

Istnieją także bardziej wyszukane rodzaje mikropali, choćby takie jak mikropale geotermalne. Określenie to stosowane jest w odniesieniu do mikropali samowiercących, które posiadają wbudowaną instalację odzysku ciepła wraz z pompą ciepła. Dzięki niej możliwe jest pobieranie oraz oddawanie ciepła do gruntu, co sprzyja ogrzewaniu obiektu zimą i ochładzaniu latem.

Może Cię zainteresować: Klasyfikacja gatunków stali do produkcji rur stalowych

Różnica między mikropalami a palami wielkośrednicowymi

Pale wielkośrednicowe – jak sama nazwa sugeruje – cechują się dużymi średnicami, zazwyczaj rzędu 400-1500 mm. Właśnie to odróżnia je od mikropali. Za większą średnicą idzie większa nośność, a ta z kolei klasyfikuje pale wielkośrednicowe do nieco innych zastosowań. Podczas, gdy mikropale wykorzystywane są do fundamentowania stosunkowo lekkich budowli, pale wielkośrednicowe o nośności nawet do kilkunastu tysięcy kN doskonale przygotowane są na duże obciążenia, dzięki czemu sprawdzają się głównie jako fundamenty mostów. Ich elementami nośnymi również są rury stalowe ze szwem o dużych średnicach.

Zastosowanie mikropali w budownictwie

Mikropale przez wiele lat służyły do wzmacniania fundamentów w istniejących już budowlach, między innymi w obiektach zabytkowych. Aktualnie coraz częściej obserwuje się ich wykorzystanie w celu:

 • wznoszenia budynków na grząskich terenach,

 • stabilizacji budynków, których fundamenty narażone są na siły drgań lub unoszeń,

 • kotwienia np. płyt fundamentowych, które podlegają wyporowi,

 • kotwienia oraz wykonania obudowy wykopu,

 • zbrojenia skarp lub stabilizowania osuwisk,

 • wykonania fundamentów konstrukcji takich jak maszty czy słupy energetyczne, z racji ich dużego momentu obciążenia.

Chętne wykorzystywanie mikropali w budownictwie wynika z ich dużej nośności w stosunku do rozmiarów, dużej sztywności osiowej i niewielkiego osiadania. Nie bez znaczenia jest także łatwość ich wykonania.

Zachęcamy do przejrzenia oferty FERGES, bogatej w rury stalowe bez szwu lub rury stalowe używane, mogące stać się doskonałym elementem nośnym mikropali. W razie pytań lub chęci złożenia zamówienia, zapraszamy do kontaktu z naszym działem sprzedaży.