Pale stalowe w konstrukcjach fundamentowych

Rola pali stalowych w konstrukcjach fundamentowych

Gdy mowa o budowie fundamentów, zwykle w naszej głowie rysuje się obraz płyt fundamentowych i prętów zbrojeniowych. Tymczasem konstrukcje fundamentowe równie dobrze mogą być tworzone z pali stalowych. Dowiedzmy się, jaką odgrywają rolę oraz poznajmy ich rodzaje.


Czym są konstrukcje fundamentowe i jakie rodzaje wyróżniamy?

Konstrukcje fundamentowe, skrótowo zwane fundamentami, mają za zadanie przenosić obciążenia wywierane na podłoże przez obiekt budowlany. Bez ich istnienia żaden budynek nie miałby zapewnionej stabilności, a jego użytkowanie zwyczajnie byłoby niebezpieczne.

Fundamenty dzielimy na bezpośrednie i pośrednie. Te pierwsze mają postać ław, płyt lub stóp i stosowane są zwykle w przypadku budownictwa jednorodzinnego. Z kolei fundamenty pośrednie tworzy są wtedy, gdy grunt pod budynkiem charakteryzuje się słabą nośnością. Mowa tu głównie o wznoszeniu obiektów na gruntach nasypowych, zboczach, skarpach czy uskokach. Fundamenty pośrednie służą też do wznoszenia konstrukcji portowych.


Jaką rolę w konstrukcjach fundamentowych odgrywają pale stalowe?

Pale stalowe to jeden z rodzajów fundamentów pośrednich. Posiadają one tzw. stopę, która odpowiada za przekazywanie obciążeń, a która nieraz dodatkowo wzmacniana jest ostrzami skalnymi. Pale stalowe charakteryzują się dużą nośnością oraz odpornością na zginanie i siły skręcające.

Konstrukcje fundamentowe mogą być zbudowane z pojedynczych pali stalowych lub z zespołu pali. W drugim przypadku mówimy o konstrukcjach zwanych palościankami i ścianami kombinowanymi.


Jakie gatunki stali i rozmiary pali stalowych używać do konstrukcji?

Wytrzymałość konstrukcji fundamentowej w dużej mierze zależna jest od tego, jaki wybierzemy gatunek stali tworzącej pale. Wybór jest duży, ale najbardziej pożądane są wyższe gatunki stali, np. S420J2H, S550J2H albo S460J2H. Dzięki nim możemy zmniejszyć liczbę pali stalowych niezbędnych do stworzenia konstrukcji. Pale stworzone z takich gatunków stali często są lżejsze – nawet o 10% - zachowując tak samo dobrą nośność, jak cięższe odpowiedniki. Mniejszy tonaż to mniej energii zużytej w procesach produkcyjnych, transportowych i montażowych, a zatem i mniejsza ingerencja w środowisko naturalne.

W kwestii rozmiarów pali stalowych warto wiedzieć, że dzielimy je na pale wielkośrednicowe i małośrednicowe. Pierwsze z nich idealnie nadają się pod budowle geotechniczne (np. mosty, tunele) oraz hydroteczniczne (np. konstrukcje portowe). Można także tworzyć z nich ściany kombinowane (tzw. combiwall) oraz wykorzystywać je przy budowie dróg.

Z kolei pale małośrednicowe, zwane też mikropalami lub mini palami, to wyroby używane w przypadku trudnych warunków gruntowych lub celem wzmocnienia wznoszonych bądź istniejących już fundamentów.


W ofercie hurtowni stali FERGES można znaleźć rury stalowe, które mogą stać się idealnym elementem nośnym mikropali albo pali wielkośrednicowych. W razie pytań lub chęci złożenia zamówienia, zapraszamy do kontaktu z naszym działem sprzedaży.