Rola rur stalowych przy budowie ścian szczelinowych

Realizacja niektórych inwestycji budowlanych nie może obejść się bez zastosowania systemu ścian szczelinowych. Przemawiają za tym bowiem względy bezpieczeństwa. Dowiedzmy się, czym są ściany szczelinowe i jaką rolę w ich budowie pełnią rury stalowe.

Ściany szczelinowe - czym są?

Pierwsze próby budowy ścian szczelinowych podejmowano już na początku lat 50-tych XX wieku. Posługiwano się wówczas technologią, która nie pozwalała na wykonanie wykopu większego niż 100 metrów. Dopiero 20 lat później udoskonalono technologię budowy ścian szczelinowych, nie tylko zwiększając możliwą głębokość wykopu, ale także jego precyzję.

Ściany szczelinowe, jak sama nazwa wskazuje, formowane są w szczelinie wydrążonej w gruncie. Są to betonowe albo żelbetonowe konstrukcje, złożone z oddzielnie wyciętych w gruncie i wybetonowanych sekcji. Konstrukcje te są jednak jedynie fragmentem budowli, od którego rozpoczyna się jej tworzenie.

Ściany szczelinowe najczęściej stosowane są przy budowie budynków z głębokimi podziemiami. Znane jest również ich powszechne wykorzystanie w budownictwie komunikacyjnym. Ściany szczelinowe są bowiem konieczne do budowy metra czy też podziemnych arterii dla samochodów.

Główną zaletą stosowania ścian szczelinowych jest możliwość przyspieszenia realizacji projektu. Szereg funkcji, jakie może pełnić ściana szczelinowa, wpływa także na minimalizację kosztów budowy. Oczywiście nie można zapominać o tym, że ściany szczelinowe, poprzez stabilizowanie wykopu, zapewniają bezpieczeństwo.

Budowa ścian szczelinowych zaliczana jest do specjalistycznych robót geotechnicznych. Ich wykonawca powinien posiadać odpowiednią wiedzę i doświadczenie, bowiem od poprawności stworzonych ścian szczelinowych zależy bezpieczeństwo tworzenia lub późniejszego użytkowania obiektu.

Sprawdź również: Budowa rurociagu gazowego - o czym warto wiedzieć? 

Kiedy stosuje się ściany szczelinowe?

Ściany szczelinowe stosowane są w określonych przypadkach. W zależności od funkcji, jaką pełnią w danym projekcie, mogą stanowić rozwiązanie tymczasowe lub stałe. Ich stosowanie jako rozwiązanie tymczasowe zwykle podyktowane jest względami bezpieczeństwa prac budowlanych. Z kolei ściany szczelinowe stosowane jako rozwiązania stałe traktowane są jako jeden z elementów wznoszonej konstrukcji.

Przejdźmy jednak do omówienia konkretnych funkcji ścian szczelinowych. Po pierwsze, ściany szczelinowe często niezbędne są do tego, aby ekipa budowlana była w stanie w bezpieczny sposób wykonywać prace na dużych głębokościach, poniżej linii gruntu. Właściwie osadzona ściana szczelinowa zapobiega wówczas przypadkowemu osuwaniu się ścian wykopu.

Po drugie, ściany szczelinowe to sztywny, stabilny system konstrukcyjny. Z tego powodu istnieje możliwość, aby był on stosowany jako ściana podziemia bądź fundament dla wznoszonego budynku. Ściany szczelinowe uczestniczą wówczas w przenoszeniu obciążeń, zapewniając oparcie zarówno przed siłami poziomymi, jak i pionowymi.

Po trzecie, istotną cechą ścian szczelinowych jest wodoszczelność. Cecha ta sprawia, że wspomniane ściany mogą być stosowane jako bariera wodna w zaporach lub tzw. bariera przeciwfiltracyjna, czyli chroniąca przed przedostawaniem się np. substancji ropopochodnych czy też zanieczyszczeń.

Może Cię zaciekawić: Atestacja rur stalowych – normy Polskie, Unii Europejskiej i Rosji

Zastosowanie rur stalowych w ścianach szczelinowych

Jak zostało to wcześniej wspomniane, ściana szczelinowa złożona jest z sekcji ścianek. Podczas tworzenia sekcji konieczne jest zastosowanie elementów rozdzielczych. Najczęściej elementami tymi są rury stalowe bądź płaskie elementy wyposażone w uszczelki.

Można powiedzieć, że rury stalowe stanowią pewnego rodzaju rozporę pomiędzy dwiema sekcjami. Ich użycie jest konieczne, aby zapewnić konstrukcji pożądaną stateczność. Zwykle rozpory mocowane są na szczycie ściany, gdzie wcześniej zabetonowano element kotwiący w postaci marek stalowych.

Rury stalowe o różnych średnicach, które idealnie nadają się do pełnienia funkcji rozporowej podczas budowy ścian szczelinowych, można nabyć w naszej hurtowni. W celu poznania szczegółów oferty zapraszamy do kontaktu z działem sprzedaży.